2009.IX., Kiskunság


Régi, hőn áhított vágyam teljesült azzal, hogy ezév őszén végre találkozhattam vadon élő rákosi viperával (Vipera ursinii rakosiensis), Magyarország egyik legféltettebb állatfajával. A fokozottan védett és rendkívül veszélyeztetett faj Európa más országaiban is él, de más-más alfajok képviselik, a nálunk élő alfaj csak Magyarországon és Romániában található. Mindenhol a kipusztulás réme lebeg felettük, Ausztriából a közelmúltban tűnt el. Hazai előfordulása a Hanságra és a Duna-Tisza-közére korlátozódik, utolsó vad élőhelyeit szigorú titokként őrzik az arra illetékesek, így pontos megjelölést én sem adok.Jellegzetes vipera-élőhely.A legelőn a le nem rágott növény az orvosi pemetefű (Marrubium vulgare).Helyenként tucatjával szaladnak szét a homoki gyíkok (Podarcis tauricus), az itt élő egyenesszárnyúak bőséges táplálékforrást jelentenek nekik.

Szeptember elején kezd nyílni a homoki kikerics (Colchicum arenarium), de számtalan növényt lehet még virágjával megtalálni ilyenkor.Ilyen a mezei zsálya is (Salvia pratensis).Igazi pannon faj a magyar futrinka (Carabus hungaricus).

A bikapókok (Eresus sp.) hímjeit nem nehéz észrevenni.A nem is olyan fürge fürgegyíkot (Lacerta agilis) könnyű becserkészni egy kép erejéig.N°2N°3N°4

N°5 egy egyéves egyedÉs végül N°6