2005. X.14. Visegrádi-hg., Sztaravoda


Őszi barangolás a Visegrádi-hegységben Szelenczey Bélával, Németh Győzővel és Kotán Attilával. A reggel még borult, párás idő napközbenre kiderült és kellemes melegben tudtunk dolgozni.A csapat tagjai nélkülem, aki természetesen a képet készítette.Az erdészház után a műutat elhagyva ereszkedtünk le a völgybe.A fiúk írtózatos sebességgel kezdték bontani az első kidőlt égerfát (Alnus glutinosa L.)Laza kéreg alatt néha szép futrinkát is találhatunk: lapos kékfutrinka (Carabus intricatus Linnaeus, 1761).A fa belsejében először tülkös szarvasbogár (Sinodendron cylindricum [Linnaeus, 1758]) bábjára bukkantunk.Puha, még nem kiszíneződött nőstény imágó is előkerült.A hím tülkös szarvasbogáron (Sinodendron cylindricum [Linnaeus, 1758]) oldalról jól látható, hogy miről kapta nevét.A nőstény fején csak apró bütyök van.Tovább haladva a mederben újabb fákat keresgéltünk.


Kidőlt cseresznyefában (Cerasus avium [L.] Moench.) másik szarvasbogárfaj kerül elő, a szőrös szarvasbogár (Aesalus scarabaeoides [Panzer, 1794]).Meglepően szép pattanóbogárral (Ampedus elegantulus [Schönherr, 1817]) találkozunk a vörösre korhadt fában.
Attila pedig nagy szerencsével talál két négyfoltos pattanóbogarat (Ampedus quadrisignatus [Gyllenhal, 1817]). Az előző fajnál nagyobb és jóval ritkább állat első pilisi előfordulási adatnak bizonyult.


Kövirákokban (Austropotamobius torrentium [Schrank, 1803]) gazdag víz a Sztaravoda.Valószínűleg már téli szálláshelyét keresgélte ez a pettyesgőte (Lissotriton vulgaris [Linnaeus, 1758]).Mi pedig szép nap után visszaindulunk az őszi patak képét eltéve emlékünkbe.