2005. V.28-29. Kiskunság, Ormánság


Kétnapos utazás Székely Kálmánnal és Kotán Attilával először a Kiskunságba, majd a Dráva-síkra elsősorban a kutyabengén (Rhamnus frangula L.) élő Oberea pedemontana Chevrolat, 1856 nevű cincér megfigyelése céljából. Időjárásunk mindkét nap nyáriasan fülledt meleg volt, éjszaka az Ormánságban uv-lámpával is gyűjtöttünk.

Május 28.
Kiskőrös



Az Akasztó és Kiskőrös közötti fűzláp, ahol előfordul az Oberea pedemontana.



Az ilyen lápokon nem ritka a mocsári kosbor (Orchis palustris Jacq.) nevű orchidea.



A hamvasfűzek tőszomszédságában nőnek a kutyabenge (Rhamnus frangula L.) bokrok.



Elsőként a leveleken és a bokrok körül kerestük a bogarakat.



Miután nem találtunk még a szabadban imágókat, közelebbről vettük szemügyre a növények szárait.



Az élő növények szárán vörösesbarna rágcsálékot láttunk, itt meghasítottuk a növényt, és felszínre került a lárvajárat.



Az 1-2 éves lárvák fürgén mozognak a hosszú járatban.




A lárvák után találtunk kész imágókat, amelyek közvetlen a kikelés előtt álltak.



Több már kész repnyíláson sikerült megfigyelni az épp szabadba távozó bogarat.



Délután már tucatnyi imágó Oberea pedemontana Chevrolat, 1856 cincért találtunk a tápnövényük levelein táplálkozni.

Ormánság, Drávafok



Kora este megérkeztünk ormánsági szálláshelyünkre Teklafalu és Drávafok között.


Egy hengeres szalmacincér (Theophilea subcylindricollis Hladil, 1988) épp a sátrunk mellett pihent és táplálkozott egy fűszálon.



Gyűrűspille (Malacosoma neustria [Linnaeus, 1758]) hernyója a szeder (Rubus fruticosus L.) levelét fogyasztja.



Uv-lámpás gyűjtés éjszaka.



Sok bogárcsalád képviselője repül éjjel fényre, ezen az éjjelen azonban cincér nem jött.



Az esti pávaszem (Smerinthus ocellatus [Linnaeus, 1758]) nevű szender az egyik legszebb éjjeli lepke.

Május 29.
Drávafok, Irmapuszta




Reggel a környező fákat lombhálóval meghálóztuk, remélve kisebb cincérféléket.



Az égerfa-díszbogár (Dicerca alni [Fischer, 1824]) itt is él, tápnövénye nemcsak az enyves éger (Alnus glutinosa [L.]), hanem a kislevelű hárs (Tilia cordata Mill.) is.





Hamvasfűz (Salix cinerea L.) élő ágait lekérgezve bukkantunk a Guérin-karcsúdíszbogár (Agrilus guerini Lacordaire, 1835) jellegzetes járataira...



...és lárvájára is.



Vékonyabb fűzekben (Salix sp.) egy másik karcsúdíszbogár rágását is megtaláltuk.



A legtöbb megrágott száron már friss repnyílását is láttuk...



a kecskefűz-karcsúdíszbogárnak (Agrilus subauratus Gebler, 1833).





A jellegzetes kétszínű bogarat már tucatnyi példányban sikerült gyűjteni.